Ông A có vợ là B có con là C sinh năm 1980, D sinh 1985, E sinh 1990. Năm 2000 ông A lập di chúc cho bạn là M toàn bộ di sản. Năm 2006, ông A qua đời. Anh chị hãy chia thừa kế di sản của ông A. Biết rằng di sản ông A để lại trị giá 360 triệu đồng. Cha mẹ của ông A là cụ H & K đều còn sống và đều từ chối hưởng di sản.

1/ Những người thừa kế bắt buộc (người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo điều 669 BLDS) là : bà B vợ của ông A, cha mẹ của ông A là cụ H & K, E sinh năm 1980 đến thời điểm mở thừa kế là 16 tuổi.

C & D đã thành niên giả sử có khả năng lao động nên không người thừa kế bắt buộc.

1/ Người thừa kế bắt buộc là : vợ là B, con E và chạ mẹ ông A là cụ H & K.

2/ Những người thừa kết bắt buộc có hưởng những kỷ phần bắt buộc hay không? H & K từ chối, do đó B, E không bị di chúc từ chối -> nên hưởng 1 phần bắt buộc.

3/ Những người thừa kế theo pháp luật sau khi tính các trường hợp khác: B,C,D,E.

Người thừa kế bắt buộc là : vợ là chị B, và E (theo điều 669)

2/3*(1 suất thừa kế) = 2/3*(360/4) = 60tr

Vậy B và E nhận 60tr

M còn lại 240tr

Advertisements