Đề thi môn LSNN& PLTG lớp 3BVB2CQ

Thời gian 60 phút – được sử dụng tài liệu

Câu 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai? giải thích vì sao? 6đ

1. Các nhà nước cổ đại không có dân chủ

2. Pháp luật cổ đại chỉ mang tính đẳng cấp không mang tính dân chủ.

3. Nền quân chủ chuyên chế ở Tây âu thế kỷ XV -XVII và ở Trung Quốc phong kiến giống nhau ở chổ quyền lực tập trung trong tay nhà vua một cách tuyệt đối về kinh tế, chính trị và tư tưởng.

4. Nho giáo là tư tưởng chủ đạo trong tất cả các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Câu 2: Lý giải sự đa dạng về hình thức chính thể của các nhà nước ở phương tây thời kỳ cổ đại. 4đ


Advertisements